Rekordy DNS domeny


Hosting

O systemie DNS pisaliśmy już w jednym z naszych poprzednich wpisów, dziś chcielibyśmy skupić się na rekordach DNS. Istnieje kilka typów rekordów DNS – w tym wpisie postaramy się omówić te z którymi najczęściej mamy do czynienia. Wiedza ta może okazać się przydatna w zarządzaniu swoją domeną.

Najbardziej podstawowy rekord – typu A

Rekord typu A jest najbardziej podstawowym rekordem w systemie DNS. Odpowiada on za mapowanie adresu domeny lub subdomeny na adres IP serwera. Bez tego rekordu nie będzie możliwe wyświetlenie strony internetowej gdyż przeglądarka nie będzie wiedziała skąd ma załadować treść strony.

blog.domena.pl A 185.255.40.2

Rekord AAAA

Rozwinięciem rekordu typu A jest rekord AAAA. Ma on dokładnie taką samą funkcję jak rekord A lecz mapuje on adres domeny na adres IPv6 serwera. Nie jest on wymagany, jeżeli na naszym serwerze lub hostingu nie posiadamy przydzielonego adresu IP w wersji v6.

blog.domena.pl AAAA 2a0c:5840:0:1::2

Obsługa poczty – rekord typu MX

Jak wskazuje nagłówek – rekord MX odpowiada za działanie poczty. Najczęściej w rekordzie MX zapisana jest nazwa subdomeny np. poczta.domena.pl. Dzięki istnieniu niezależnie rekordu MX i A, poczta jak i strona www mogą być obsługiwane przez inne serwery. W domenie może być kilka rekordów MX natomiast wartość priorytetu określa ich hierarchię (niższa wartość to większy priorytet).

domena.pl MX mail.domena.pl 10

Wskazanie serwera DNS – rekord NS

Rekordy typu NS pozwalają zamiast wskazywać bezpośrednio na IP serwera użyć innego, wskazanego serwera DNS, na którym to będzie znajdował się końcowy rekord typu A. Taka opcja bywa przydatna w sytuacji, gdy docelowy adres IP serwera może się zmieniać.

sklep.domena.pl NS ns1.atthost.pl

Rekord TXT

Rekord TXT może mieć wiele zastosowań, lecz jego ogólna zasada działania jest zawsze taka sama – zwrócenie ciągu znaków (tekstu). Tekst ten bywa wykorzystywany np. do celów SPF czy weryfikacji domeny przez zewnętrzne serwisy.

domena.pl TXT "v=spf1 a mx include:_spf.atthost.pl -all"

CNAME – tworzenia aliasu

Rekord DNS typu CNAME bywa wykorzystywany do przekierowania jednej subdomeny na drugą. Przykładowe zastosowanie to przekierowanie rekordu www na główną domenę. CNAME nadpisuje wszystkie inne rekordy dla danego adresu, zatem należy stosować go z rozwagą.

www.domena.pl CNAME domena.pl

Service record – SRV

Ostatnim z opisywanych dziś rekordów jest rekord SRV. Służy on do wskazania portu oraz protokołu na którym działa konkretny serwer lub też usługa. Bywa wykorzystywany np. przy telefonii VoIP (protokół SIP). W jego nazwie (subdomenie) występuje nazwa usługi oraz rodzaj protokołu natomiast zawartość rekordu wskazuje cel oraz jego wagę. Podobnie jak rekord MX, rekordy SRV mają również swój priorytet.

_sip._tls.domena.pl SRV "1 443 domena-cel.com" 900

Zarządzenie rekordami DNS

Aby móc zarządzać rekordami DNS, domena musi wskazywać na jakiś serwer DNS. Tylko rekordy dodane na serwerze, na który wskazuje domena (przekierowanie to wykonuje się w panelu operatora domeny) będą widoczne w Internecie. Na AttHost, rekordami DNS można zarządzać w panelu klienta, w zakładce Domeny. Zarządzanie rekordami DNS możliwe jest jedynie w przypadku posiadania aktywnej usługi hostingu.