Błędy na stronie – odpowiedzi HTTP


Hosting

Niekiedy na stronie internetowej wyświetlają się dla niektórych osób niezrozumiałe błędy lub komunikaty. Pojawienie się takiego komunikatu na stronie głównej często powoduje przerwę w działaniu witryny. Powód nie działającego serwisu może być prosty np: przeciążenie, błąd serwera czy nieistniejący adres URL. 🙂
Takie błędy lub komunikaty są nazywane odpowiedziami HTTP. Zdarza się czasami, że witryna zwróci jakiś komunikat i nie oznacza to błędu, a np: komunikat informacyjny, 111 – serwer odrzucił połączenie. Wyróżniamy kody informacyjne, powodzenia, przekierowania, błędu klienta, błędu serwera.
Warto poznać niektóre z nich, ponieważ znajomość kodów HTTP może zaoszczędzić sporo czasu w przypadku szukania problemu ze stroną internetową. Poniżej zamieszczamy najpopularniejsze kody HTTP, które występują.

301 (Moved Permanently) – szukana zawartość została zastąpiona przekierowaniem i znajduje się w innym miejscu,
302 (Found)- zasób został odnaleziony, ale jest dostępny pod innym adresem,
400 (Bad Request) – nieprawidłowe utworzenie zapytanie przez użytkownika (np: błędna składnia),
401 (Unauthorized) – nieautoryzowany dostęp, który wymaga uwierzytelnienia,
403 (Forbidden)- dostęp zabroniony z uwagi na bezpieczeństwo (wymagane logowanie),
404 (Not Found) – najczęstszy błąd, który się pojawia. Oznacza, że szukana wartość nie istnieje i prawdopodobnie nigdy nie istniała (np: jakiś adres URL),
408 (Request Timeout) – został przekroczony czas oczekiwania na wykonanie żądania,
410 (Gone) – żądany zasób nie jest już dostępny i adres URL nie jest znany.
413 (Request Entity Too Large) – zapytanie jest zbyt długie do odczytu serwera,
415 (Unsupported Range Not Satisfiable) – serwer nie rozumie zapytania, ponieważ jego składnia jest niezrozumiała,
451 (Unavailable For Legal Reasons) – zawartość niedostępna z powodu naruszenia prawa lub ocenzurowania treści na stronie internetowej,
500 (Internal Server Error) – wewnętrzny błąd serwera z powodu jakiś nieprawidłowości (warto wtedy przywrócić kopię zapasową strony,
502 (Bad Gateway) – wywołane żądanie trwało zbyt długo i serwer nadrzędny zerwał połączenie z serwerem pośredniczącym.
503 (Service Unavailable) – serwer został przeciążony i nie może wykonać żadnego zapytania.

Podsumowując, znając niektóre z powyższych kodów HTTP możemy o wiele szybciej zareagować np: na usterkę. Powyższa lista to tylko drobna część kodów HTTP jakie występują. Każdy klient AttHostu może skorzystać z naszej pomocy technicznej, gdzie wspólnymi siłami przywrócimy działanie strony internetowej! 🙂
📩 pomoc@atthost.pl